கரூரில் 11 இடங்களில் 36 கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளது


கரூர் நகரகாவல் நிலையசரகத்திற்குட்பட்ட 11 இடங்களில் 36 கண்காணிப்பு கேமராங்கள் பொறுத்தப்பட்டுகண்காணிக்கும் கண்காணிப்பு அறையை திருச்சி போலீஸ் அதிகாரி திறந்துவைத்தார்