ஜல்லிக்கட்டு - ஒரு பார்வை


1922 வாக்கில் இந்திய ரூபாய் மதிப்ப 1அமெரிக்க டாலர்=1 இந்திய ரூபாய்.

இதற்க்கு பசு மாடு வளர்ப்பு மிகப்பெரும் காரணம் என்றால் நம்ப முடியுமா, நம்பித்தான் ஆகவேண்டும்.

2 பசு மாடு வளர்ப்பு மாதம் ரூ35000 கிடைக்கும் என்ற பதிவு பார்த்திருப்பீர்கள்.

அது மட்டுமா

பசுவின் பாலில் இருந்து தயிர், நெய்,வெண்ணெய் போன்ற உணவு பொருட்களும்,

பசுவின் சாணம் எருவாட்டியாக அடுப்பெரிக்க உதவியதும்,

அந்த சாம்பல் கொண்டு பல் துலக்கியதும்,

திருநீர் செய்யபயன்படுத்தப்பட்டதும்,

சாணம், தயிர், கோமேயம் இன்னபிற பொருட்களை கொண்டு பஞகவ்யம் எனும் உரம் செய்து விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்தப்ப்ட்டது.

மேலும் கோமேயம் பூச்சி,புழு விரட்டியாக கூட உபயாகப்பட்டுள்ளது.

சரி இது அனைத்திற்க்கும் இந்திய ரூபாய் மதிப்பிற்க்கும் என்ன தொடர்பு இருக்கிறது என்றால்...

காலையில் பல்விளக்க பேஸ்ட்,

அடுப்பெரிக்க அரபு நாட்டு பெட்ரோலிய பொருள்கள்,

கிருமி நாசினி டெட்டால்,

விவசாய உணவு உற்பத்திக்கு உரங்கள்,

உழவு செய்ய டிராக்டர்கள்,

அதற்காக பெட்ரோலிய பொருட்கள்,

விவசாய பண்ணை தொழிலுக்கு தேவையான பலவற்றை இறக்குமதி செய்யப்பட்டதன் விளைவு ருபாய் மதிப்பு குறைந்து கொண்டே வர ஆரம்பித்தது

மேற்சொன்னபடி

பசு வளர்ப்பில் கிடைத்த பொருட்கள் உபயோகிக்கப்பட்டதால் அன்று ரூபாய் மதிப்பு குறையாமல் இருந்து இருக்கும்.

இன்னும் சொல்லப்போனால் உளவு மாடு உபயோகம் ஒரு மாபெரும் வரப்பிரசாதம்,

நிலம் உழுதிட,

விளைபொருட்களை சந்தைகளுக்கு கொண்டு செல்ல,

மக்கள் வாகனப்பயன்பாட்டிற்க்கு என பலவகையில் உபயோகிக்கப்பட்டு உள்ளது.

இவை அனைத்தும் ரூபாய் மதிப்பு குறையாதிருக்க மறைமுக காரணங்களாக இருந்து இருக்கும்.

இப்போது ஜல்லிக்கட்டு தடையின் மாபெரும் உள்நோக்கத்தை ஜல்லிக்கட்டு ஆதரவாளர்கள் சற்று சிந்தித்துக் கொண்டே

பசுவதை எதிர்ப்புக்கும் ஆதரவு குரல் கொடுக்க சிந்திக்கலாம்.

நாட்டு மாடு வகைகள்:

1.அத்தக்கருப்பன்

2. அழுக்குமறையன்

3.அணறிகாலன்

4. ஆளைவெறிச்சான்

5. ஆனைச்சொறியன்

6. கட்டைக்காளை

7. கருமறையான்

8. கட்டைக்காரி

9. கட்டுக்கொம்பன்

10. கட்டைவால் கூளை

11. கருமறைக்காளை

12. கண்ணன் மயிலை

13. கத்திக்கொம்பன்

14. கள்ளக்காடன்

15. கள்ளக்காளை

16. கட்டைக்கொம்பன்

17. கருங்கூழை

18. கழற்வாய்வெறியன்

19. கழற்சிக்கண்ணன்

20. கருப்பன்

21. காரிக்காளை

22. காற்சிலம்பன்

23. காராம்பசு

24. குட்டைசெவியன்

25. குண்டுக்கண்ணன்

26. குட்டைநரம்பன்

27. குத்துக்குளம்பன்

28. குட்டை செவியன்

29. குள்ளச்சிவப்பன்

30. கூழைவாலன்

31. கூடுகொம்பன்

32. கூழைசிவலை

33. கொட்டைப்பாக்கன்

34. கொண்டைத்தலையன்

35. ஏரிச்சுழியன்

36. ஏறுவாலன்

37. நாரைக்கழுத்தன்

38. நெட்டைக்கொம்பன்

39. நெட்டைக்காலன்

40. படப்பு பிடுங்கி

41. படலைக் கொம்பன்

42. பட்டிக்காளை

43. பனங்காய் மயிலை

44. பசுங்கழுத்தான்

45. பால்வெள்ளை

46. பொட்டைக்கண்ணன்

47. பொங்குவாயன்

48. போருக்காளை

49. மட்டைக் கொலம்பன்

50. மஞ்சள் வாலன்

51. மறைச்சிவலை

52. மஞ்சலி வாலன்

53. மஞ்ச மயிலை

54. மயிலை

55. மேகவண்ணன்

56. முறிகொம்பன்

57. முட்டிக்காலன்

58. முரிகாளை

59. சங்குவண்ணன்

60. செம்மறைக்காளை

61. செவலை எருது

62. செம்ம(ப)றையன்

63. செந்தாழைவயிரன்

64. சொறியன்

65. தளப்பன்

66. தல்லயன் காளை

67. தறிகொம்பன்

68. துடைசேர்கூழை

69. தூங்கச்செழியன்

70. வட்டப்புல்லை

71. வட்டச்செவியன்

72. வளைக்கொம்பன்

73. வள்ளிக் கொம்பன்

74. வர்ணக்காளை

75. வட்டக்கரியன்

76. வெள்ளைக்காளை

77. வெள்ளைக்குடும்பன்

78. வெள்ளைக்கண்ணன்

79. வெள்ளைப்போரான்

80. மயிலைக்காளை

81. வெள்ளை

82. கழுத்திகாபிள்ளை

83. கருக்காமயிலை

84. பணங்காரி

85. சந்தனப்பிள்ளை

86. சர்ச்சி

87. சிந்துமாடு

88. செம்பூத்துக்காரி

89. செவலமாடு

90. நாட்டுமாடு

91. எருமைமாடு

92. காரிமாடு

அனைவரும் பகிருவோம்!!!