தாஜ் மஹாலுக்கு மேலே ராட்சத பலூனில் சவாரி


தாஜ் மஹாலுக்கு மேலே ராட்சத பலூனில் சவாரி 

       இந்தியாவில் உள்ள உலக புகழ்பெற்ற நினைவுச் சின்னமான தாஜ் மஹாலில் நடைபெறும் பலூன் திருவிழாவில் 50 அடி உயரத்தில் வானில் பறப்பது ஒரு வித்தியாசமான அனுபவம். இத்திருவிழாவிற்கு 12 நாடுகளிலிருந்து 15 விமானிகள் வந்துள்ளனர்