மருத்துவ வரலாற்றில் அதிக எடை கொண்டு பிறந்த குழந்தை


காஞ்சிபுரம் பிள்ளையார்பாளையம் பகுதியை சேர்ந்த பானுமதி என்ற பெண்ணுக்கு 5.100 கிலோ ஆண் குழந்தை சுகபிரசவம் ஆனது...தாய் மற்றும் சேய் நலம்..தமிழகம் மருத்துவ வரலாற்றில் இதுவரை அதிக எடை கொண்டு பிறந்த குழந்தை இதுவே!!!