கரூரில் கடையடைப்பு - ஜல்லிகட்டுக்காக

01/20/2017 Video


கரூரில் முன்றாவுது நாளாக இன்று ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் நடைப்பெற்று கொண்டுறுக்கிறது.

அதனை முன்னிட்டு இன்று கடையடைப்பு நடைபெற்றது .

https://www.youtube.com/watch?v=SXxPP-DoISQ